Nowe materiały na naszym magazynie:

Pręt fi 100 gat. WNL / 195 kg

Pręt fi 110 gat. WNL / 210 kg

Pręt fi 60 gat. WWS1 / 52 kg

Pręt fi 60 gat. WWV / 280 kg

Pręt fi 70 gat. WWN1 / 62 kg

Pręt fi 105 gat. WWV / 142 kg

Pręt fi 150 gat. WWV / 48 kg

Pręt fi 105 gat. WWS / 66 kg

Pręt fi 150 gat. WWS / 450 kg

Płaskownik # 30x155 gat. NMV / 92 kg

Płaskownik # 40x180 mm gat. WWN1 / 186 kg

Płaskownik # 45x180 mm gat. NZ2 / 146 kg

Płaskownik # 60x170 mm gat. WCL / 385 kg

Płaskownik # 70x110 mm gat. WWS1 / 95 kg

Płaskownik # 75x105 mm gat. WWN1 / 58 kg

Płaskownik # 100x150 mm gat. NZ3 / 277 kg

Płaskownik # 100x160 mm gat. WCL / 90 kg

Płaskownik # 160x210 mm gat. WCL / 176 kg